Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2014

z wypełnionym wnioskiem lub po wniosek należy sie zgłosić do sekretariatu szkoły

Do kogo kierowana jest pomoc :

Z Programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać :

 • uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do:
  • klas II-III szkoły podstawowej, klas II-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • klasy VI szkoły podstawowej, klasy  VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III  liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

  uczniowie :

 1. słabowidzący,
  1. niesłyszący
  2. słabosłyszący,
  3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6.  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
 • Pomoc przysługuje:
  1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 539 zł. netto na osobę  w rodzinie  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły,
  3. niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym :słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
 • Jak ubiegać się o pomoc :              

  Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

  Złożyć wniosekdo dyrektora szkoły,do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 (druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły)

       Termin złożenia wniosku : do 5 września 2014 r.

     Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inne osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo  pełnoletniego ucznia.

  Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. 
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 5. Fakturę VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica; rachunek, paragon

Szczegółowe informacje

Wniosek do pobrania

 •  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie sie w poniedziałek 1 września

Rozpoczecie  w szkole ok 9.30 (sala gimnastyczna)

Wszystkich obowiązuje strój galowy

Rodziców uczniów klas pierwszych prosimy o przygotowanie rogów obfitości.  W tym dniu uczniowie klas pierwszych będą mieli robione zdjęcia.

Rodziców uczniów, którzy we wrześniu rozpoczynają naukę w klasie I zapraszamy na spotkanie organizacyjne

16 czerwca (poniedziałek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza na górnym korytarzu

Zajęcia z projektu przygotowani na szóstkę odbywają sie zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem zajęć wyrównawczych z matematyki oraz gimnastyki korekcyjnej.

Prosimy rodziców o dopilnowanie obecności zadeklarowanych dzieci na zajęciach

W najbliższym czasie również uczniowie klas I - III będą mogli przystąpić do projektu szczególy zostaną zamieszczone na stronie po uzgodnieniach z koordynatorem.

Informujemy, że w okresie wakacji sekretariat jest czynny

w godz. 8.00 - 15.00

w terminie od 28 lipca do 8 sierpnia sekretariat będzie nieczynny