Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

PROGRAM

KOŁA    MISYJNO – LITURGICZNEGO

„Jesteśmy Aniołami Misji” 

W    ŚWIERKLANACH

Autor programu:

                                                                                  Małgorzata Bernat

Koło misyjno-liturgiczne stanowiące Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to jedna z form pomocy duchowej i materialnej dzieciom w krajach misyjnych. Zadaniem nauczyciela religii jest przekazywanie uczniom wiedzy umożliwiającej im pogłębianie wiary, kształtowanie odpowiednich postaw w tym otwartości na potrzeby ich rówieśników. Koło Misyjne poszerzone o liturgie daje możliwość zgłębiania treści liturgicznych poruszanych na katechezie. Przystępując do założenia i opracowania programu Szkolnego Koła Misyjno – liturgicznego „Jesteśmy Aniołami misji” mam nadzieję, że pozalekcyjne spotkania mogą przyczynić się do zaspokojenia powyższych zadań i inspirować ucznia do działań na rzecz potrzebujących dzieci oraz pogłębiać wiedzę liturgiczną.

Treści zawarte w programie zgodne są z założeniami Krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Proponowane metody, techniki i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

II. Cele ogólne

·        Rozbudzenie wrażliwości misyjnej;

·        Pogłębienie wiedzy religijnej;

·        Świadome przeżywanie liturgii;

·        Aktywne włanczanie się w liturgie;

·        Zaktywizowanie misyjne;

·        Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego;

·        Kształtowanie poprawnych postaw liturgicznych;

III. Cele dla ucznia

 • Niesienie pomocy duchowej misjom poprzez modlitwę i dobre uczynki;
 • Umiejętność składania duchowych i materialnych wyrzeczeń;
 • Organizowanie pomocy materialnej;
 • Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz misji;
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego;
 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych

 i krajowych;

 • Przygotowywanie do poprawnego przeżycia uczestnictwa w liturgii;
 • Zrozumienie postaw liturgicznych;
 • Włanczanie się w liturgie kościoła;
 • Utrzymywanie korespondencji z misjonarzami;
 • Zdobywanie wiedzy o dzieciach z krajów misyjnych, ich potrzebach i zwyczajach;

IV. Treści

Treści

Propozycje realizacji

 

 

Rok liturgiczny

$1·        Przygotowanie liturgii Mszy św.;

 • Przygotowanie różańca misyjnego, sposób jego odmawiania;
 • Przygotowanie nabożeństw

 

 

Duchowa

i materialna pomoc misjom

 • Rozbudzanie potrzeby modlitwy za misje i misjonarzy;
 • Składanie Bogu duchowych ofiar;
 • Podejmowanie dobrych uczynków w intencji misji;
 • Prowadzenie korespondencji z misjonarzami;
 • Prowadzenie korespondencji z „adoptowanym”  dzieckiem Irene z Rwandy;
 • Wysyłanie życzeń świątecznych  i podarunków;
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii;
 • Zbiórka ofiar pieniężnych z kolędowania misyjnego

i kiermaszów.

Formacja

 • Realizacja programu Koła misyjnego (materiały przygotowane przez Papieskie dzieła misyjne)
 • Poznawanie zadań i zdobywanie sprawności ANIOŁA MISJI;
 • Poznawanie i lektura czasopism misyjnych;
 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach;
 • Oglądanie filmów o dzieciach z krajów misyjnych;
 • Spotkania z misjonarzem i zaproszonymi gośćmi;
 • Przygotowanie przedstawienia misyjnego;
 • Przygotowanie olimpiady misyjnej;
 • Przygotowanie i udział w konkursach;
 • Wprowadzenie do liturgii rodzinnej.

V. Pomoce dydaktyczne

Materiały formacyjne dla dzieci, czasopisma misyjne, misyjne materiały liturgiczne, film, płyty CD, Oremus.

 1. VI.  Zamierzone osiągnięcia
  Uczeń powinien:
  • Godnie zachowywać się w miejscach świętych,
  • Z należną czcią odnosić się do księgi Pisma Świętego,
  • Budować wspólnotę z Bogiem i ludźmi: w rodzinie, szkole i grupie koleżeńskiej,
  • Troszczyć się o wspólnotę Kościoła,
  • Angażować się w liturgię parafialną,
  • Wzrastać w miłości Boga i bliźniego,
  • Dawać świadectwo Jezusowi kierując się w swoim życiu Dekalogiem;
  • Podejmować próby pracy nad kształceniem własnego charakteru,
  • Troszczyć się o potrzeby misji.

  VII. Ewaluacja programu

·        Informacje zwrotne od uczniów i rodziców;

·        Sprawdzian zdobytych sprawności Anioła Misji poprzez wykonywanie konkretnych zadań,

·        Zaangażowanie w działania misyjne;

·         Analiza dziennika w zakresie frekwencji;

·         Analiza końcowa.

VII. Uwagi o realizacji programu

Program przeznaczony jest dla uczniów klas II – VI szkoły podstawowej. Realizowany jest przy współpracy z parafią. Program obejmuje pracę na zajęciach pozalekcyjnych, spotkaniach wspólnotowych, udział w liturgii i innych nabożeństwach. Program autorski jest otwarty i może ulec zmianie