Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w X jubileuszowej edycji programu programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Program organizowany jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Cele i Etapy Programu

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpostawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejętnosci związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatnosci;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
  • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczeń związanych z realizacją przedmiotowych tresci;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • kształtowanie wsród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez całe życie(2006/962/WE).

Informacje o programie

Poradnik ochrona danych osobowych dla szkół

 

Nasze działania:

1) Szkolenie dla nauczycieli z koordynatorem programu oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

2) Przygotowanie Dnia Ochrony Danych Osobowych - wszystkie klasy na zajęciach z wychowawcą zostały zapoznane z tematyką ochrony danych osobowych. Część lekcji odbyła się w języku angielskim.

Przykładowe relacje uczniów i nauczycieli z dnia Ochrony Danych Osobowych

Edukacja wczesnoszkolna: Głównym celem tych zajęć było poznanie przez uczniów konieczności ochrony danych osobowych. Uczniowie rozwiązując indywidualnie krzyżówkę odkryli hasło dane osobowe i wspólnie przypomnieliśmy sobie co to oznacza oraz uczniowie zapisali do zeszytu krótką definicję. Wkleili krzyżówkę, ułożyli zdania o ochronie danych z rozsypanki oraz zrobili wykreślankę, z której poznali co to są dane wrażliwe. Na koniec zobaczyli kilka filmików o ochronie danych osobowych.

 

Edukacja wczesnoszkolna Podczas zajęć na temat ochrony danych osobowych uczniowie dowiedzieli się czym są dane osobowe, dane wrażliwe oraz zrozumieli konieczność ich ochrony. Rozwiązaliśmy wspólnie krzyżówkę oraz ułożyliśmy zdania z rozsypanki wyrazowej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Byli ciekawi tematu i zadawali wiele istotnych pytań. Mieli na zadanie domowe zapytać rodziców o swój numer pesel i wyjaśnić najbliższym dlaczego dane osobowe należy chronić.

 

Zajęcia z wychowawcą Lekcja została przeprowadzona na podstawie scenariusza programu ,,Asy Internetu" w którym klasa bierze udział. Treści które zostały omówione: Udostępniaj z głową - Szanować prywatność i granice innych, nawet jeśli różnią się od naszych. -Zrozumieć potencjalne skutki niewłaściwego śladu cyfrowego. - Prosić o pomoc dorosłych w przypadku trudnych sytuacji. - Rozważyć konsekwencje udostępniania osobistych informacji. To, co zamieszczasz, staje się częścią Twojej reputacji, być może na zawsze. -Określić cel, jakim jest aktywne tworzenie pozytywnej obecności w sieci.

 

Informatyka - Uczniowie klas VI wykonali filmy na platformie Biteable.com pt. "Moje dane bezpieczne w sieci". Każdy film miał być krótkim poradnikiem na temat tego, jak należy się zachowywać, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w Internecie. Uczniowie zwracali szczególną uwagę na problem publikowania zdjęć na portalach społecznościowych, zapisywania haseł w przeglądarkach, rejestrowania się na różnych portalach. Wszystkie filmy zostały omówione na lekcji informatyki.

 

Uczniowie nauczyłem się, że:

- każdy posiada swój unikalny numer:: PESEL, który należy chronić;

- nie pokazujemy/rozpowszechniamy w sieci informacji (np. zdjęć), które będziemy później żałować;

- że w dzisiejszych czasach dane osobowe są istotnym elementem życia o który warto zadbać;

- że muszę bardziej uważać co udostępniam do sieci;

- wiem już jak można powiedzieć to po angielsku i co możemy podawać innym ludziom a czego nie

 

Zobacz zdjęcia

3 Uczniowie klas VI przygotowali filmy na platformie Biteable.com pod tytułem "Moje dane bezpieczne w siec"i. Animacje zostały przygotowane i wyświetlone w ramach lekcji informatyki

Zobacz zdjęcia

4. Gazetka na korytarzu "Dbamy o swoje dane"

5. W czasie zdalnej edukacji nie tylko się uczymy ale dane chronimy lekcja on-line w klasie III

6. Ankietowanie uczniów i nauczycieli

7. Sprawozdanie końcowe