Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady współpracy Rodziców ze szkołą

Zasady współpracy Rodziców ze Szkołą określa „KONTRAKT EDUKACYJNY”

pomiędzy Szkołą a Rodzicami zwierany co roku w klasie pierwszej.
W „KONTRAKCIE EDUKACYJNYM”

sformułowane zostałyogólne zobowiązania Rodziców wobec Szkoły,

szczegółowe zasady współpracy Rodzice – Nauczyciele są następujące:

 1. Rodzice uczestniczą w zebraniach organizowanych przez wychowawcą klasy lub dyrektora szkoły. Udział ten jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniuz przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.

 2. Rodzic dba o systematyczny udział dziecka w zajęciach szkolnych, powiadamia wychowawcęo nieobecnościach dziecka przez wpisanie usprawiedliwienia w „Zeszycie koresponcji 

3. Zwolnienie dziecka z części zajęć szkolnych następuje na pisemną prośbę rodzica

4.Rodzic kontroluje „Zeszyt korespondencji”,w którym przekazywane są informacje ze szkoły.

 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia i kradzieże dokonanew szkole przez dzieci.

 6. Informacja telefoniczna do rodzica o zaistniałej niedyspozycji dziecka w szkolezobowiązuje rodzica do odebrania go celem zapewnienia mu opieki.W przypadku niemożliwości kontaktu telefonicznego szkoła udziela pomocy wg własnego uznania.

 7. Rodzic wyraża pisemną zgodę na:

a)udzielenie pomocy medycznej dziecku w szkole na cały etap edukacyjny,

 b)udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców,

 8. Rodzice wspomagają proces wychowawczy uczestnicząc w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

 9. Rodzic ma prawo do informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje wychowawca lub inny nauczyciel w formie ustnej podczas zebrań klasowych i konsultacji oraz pisemnej w formie„Świadectwa okresowego”.

 10. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela lecz w wyznaczonym „Kwadransie dla rodziców” lub na wcześniej umówionym spotkaniu.